[Article editat el 8 de maig de 2021] Nova informació a sota de tot

Diversos usuaris que utilitzen el parc infantil del carrer Aranyó s’han queixat de la gestió que en realitza l’Ajuntament sobre les instal·lacions. Els usuaris en són veïns, però també hi van precisament per descarregar l’ús del parc de Les Basses (molt cèntric) i obtenir així un millor espai interpersonal en la situació de pandèmia actual. També argumenten que el parc de Les Basses està freqüentat per nenes i nens de major edat.

Nota de la redacció: El Parc de les Basses està en bon estat de manteniment, suposem que per la seva cèntrica ubicació i materials nous.

Els veïns es queixen de l’estat de deixadesa de les instal·lacions i la falta de l’adequat manteniment al qual l’Ajuntament ho sotmet.

Tot va començar quan usuaris del parc van entrar una instància a l’Ajuntament argumentant que el tobogan ballava i representava un perill pels infants, demanant-ne l’arranjament i millora. L’endemà mateix ja estava clausurat tal com apareix a la imatge, i dies posteriors ha estat retirat del tot i no reposat. Els infants s’han quedat sense tobogan.

Fonts d’aquest mitjà ho van contrastar i efectivament, les fustes i els cargols del tobogan estaven completament fets malbé per una falta de manteniment integral. Com tots sabem, la fusta a la intempèrie necessita un mínim tractament, que de no ser així perd totes les propietats i acaba esquerdant-se. El fet que el tobogan ballés s’hagués pogut evitar realitzant un mínim tractament de les fustes que el suporten (vernís, antihumitat…) així com tractament pels cargols que ja estaven oxidats i irrecuperables.

També han pogut comprovar la falta de manteniment de la resta d’elements del parc: l’estructura de fusta per que els nens escalin està sense cap tipus de tractament. I els gronxadors totalment rovellats, quan amb una capa periòdica de pintura antioxidant aquesta estructura metàl·lica pot durar dècades.

Així doncs estem assistint a una falta de manteniment del mobiliari urbà d’alguns dels parcs infantils de la nostra vila, la qual cosa acaba portant a una insatisfacció dels seus usuaris i un cost afegit per les arques municipals quan s’acabi reposant (si és que es reposa) sabent que amb un manteniment adequat aquests elements poden durar molts anys.

Les famílies usuàries del parc del carrer Aranyó també demanen la instal·lació d’uns elements mínims, com la presència d’una font d’aigua o un sorral. Els veïns expliquen que han de portar aigua envasada de les seves llars per tal que els infants juguin amb la sorra (molt dura perquè no hi ha sorral) i hi puguin fer figures de sorra.

Els parcs infantils requereixen d’inspeccions i actuacions de manteniment exhaustives periòdiques. Així ho marquen les normatives europees transposades a normativa espanyola UNE-EN 1176 i la UNE-EN 1177. A més, hi ha normativa espanyola complementària també d’obligat compliment: les UNE-147101, UNE-147102 i UNE-147103. 

A més, n’hi ha d’altres que afecten les àrees de jocs infantils que, encara que no són d’obligat compliment, són recomanables: UNE-172001:2004-IN (senyalització en les àrees de joc), NTJ-09S (sorrals en àrees de jocs infantils) i la NTJ-13R (higiene en els sorrals de les àrees de jocs infantils).

parcsijardinscatalunya.com

Actualment el tobogan es troba en el dipòsit municipal, i pel seu aspecte, no sembla pugui ser reparat (tant de bo pogués ser-ho).

De fet aquests elements quan van ser instal·lats al carrer Aranyó ja venien reciclats d’altres parcs del centre de la vila. El fet d’instal·lar elements reciclats a la perifèria i els nous al centre no treu que puguin durar molts anys amb el correcte manteniment, però a vistes dels veïns no fa més que alimentar l’etern debat de centre vila enfront de la perifèria quan en realitat els impostos són idèntics.

El tobogan del parc del Carrer Aranyó passa a millor vida

Nota de la redacció: Quan diem perifèria, ens referim a un radi de 600 metres de la Plaça Major. Sant Iscle té un terme municipal gros però un nucli urbà molt petit. A més del nucli urbà, Sant Iscle de Vallalta compta amb dues urbanitzacions: Font Montnegre i Can Ginebra.

Actualització 8 de maig 2021

El tobogan ha estat restituït per un de nou després de les queixes dels veïns: