Sant Iscle de Vallalta ha renunciat a l’ajuda de prop de 6500€ de la Diputació de Barcelona destinats al programa Treball, Talent i Tecnologia.

L’ús intensiu de la tecnologia ha estat una necessitat davant la coronacrisi, tant per part de les persones, com dels negocis i les institucions. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona promou una nova política pública dotada amb 10 milions d’euros on la tecnologia és el motor transformador i l’eina multiplicadora d’oportunitats de progrés econòmic i social en els municipis de la província.

la vanguardia


Per altra banda, el programa perseguia disminuir la bretxa tecnològica de les persones, tot millorant-ne l’ocupabilitat i facilitar-ne la inserció laboral. El programa incloïa formació professionalitzadora de base tecnològica a mida de les necessitats empresarials detectades. Parlem en passat, donat que ja no gaudirem d’aquest programa a la nostra vila.

En alguns municipis veïns s’han destinat aquests diners a contractació per hores d’una persona en situació d’atur que es dediqui a analitzar i diagnosticar la situació actual, així com desenvolupar les competències de les persones en situació d’atur o impulsar la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial.

Precisament en una vila rural com la nostra, amb un elevat índex d’atur i una falta de connexió a internet d’alta velocitat (que afortunadament deixarà de ser així en breu gràcies a la força dels veïns) qualsevol ajuda és benvinguda. Som una vila rural però amb un gran polígon industrial.

Internet és la porta a exercir molts drets avui en dia (Treball, educació, viure allà on decidim, informar-se) i el desequilibri en l’accés a internet és l’origen de desigualtats.